Eltech - Fachowość - kompetencja od 1991 roku

Dofinansowanie do fotowoltaiki Ruda Śląska

 

1-moj-prad-40-37434258.png

Mój Prąd 2023 – ruszył nabór 5.0!

Wyczekiwana dotacja ponownie ruszyła! Od 22 kwietnia 2023 roku można składać wnioski w programie Mój Prąd 5.0.

Dofinansowanie w nowej edycji programu Mój Prąd 5.0 będzie nie tylko do fotowoltaiki, czy magazynu energii, ale także do pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych. Jaka wysokość dofinansowania w programie Mój Prąd 5.0? Dla kogo? Jak i gdzie złożyć wniosek? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Mój Prąd 5.0 – dla kogo?

Program skierowany jest do Prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing.

W tej edycji programu zostały wyróżnione trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:

 1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
 3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu "Mój Prąd", pod warunkiem, że:
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;
 • zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
 • do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie "Mój Prąd".

Mój Prąd 5.0 – kwota dofinansowania

Wysokość dotacji Mój Prąd 2023 jest ściśle powiązana z zakupem dodatkowych rozwiązań. Kwota dofinansowania jest tym wyższą im beneficjenci zdecydują się na bardziej złożony montaż np. fotowoltaiki z magazynem energii.

Wysokość dofinansowania:

 1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
 2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
 • 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
 • 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).
 1. Urządzenia dodatkowe:

a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:

 • Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
 • Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
 • Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
 • Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
 • Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł

b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł

c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł

d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Mój Prąd finansuje do 50% kosztów instalacji. Dopłata udzielana jest na inwestycje już zakończone, a pieniądze wypłacane są w ciągu około trzech miesięcy od momentu zgłoszenia.

Zakres kwalifikowalności kosztów obowiązuje od dnia 01.02.2020.

Mój Prąd 2023 – złożenie wniosku

Aby odpowiednio złożyć wniosek o dofinansowanie należy przygotować następujące dokumenty:

 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej lub zaświadczenie potwierdzające rozliczanie się wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing,
 • faktury lub paragony imienne za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania w pełnej wysokości dołączonej faktury,
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej
 • dokument potwierdzający numer rachunku bankowego Wnioskodawcy,
 • protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów (np. magazyn ciepła),
 • karta produktu i/lub etykieta energetyczna - karta produktu i/lub etykieta energetyczna.

Po skompletowaniu dokumentów wniosek do programu składamy online przez Generator Wniosków o Dofinansowanie GWD. Do założenia konta w GWD niezbędny jest profil zaufany.

ZŁÓŻ WNIOSEK

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI ODNOŚNIE DOFINANSOWANIA KLIKNIJ TUTAJ

 

Usługa eLicznik - kontrolujesz zużycie energii  - to nic nie kosztuje !


Będąc Prosumentem w Tauron dystrybucja możesz skorzystać z usługi eLicznik, poniżej przykład:


 Korzyści :
• Kontrolujesz swoje zużycie energii w trybie dziennym, miesięcznym i rocznym (od momentu zamontowania inteligentnego licznika)
• Sprawdzasz stan licznika energii
• Porównujesz zużycie w różnych okresach
• Porównujesz swoje zużycie do średniej statystycznej
• Ustawiasz cele i alerty e-mailowe

 Jak skorzystać?
• Wejdź na stronę https://elicznik.tauron-dystrybucja.pl
• Przed pierwszym skorzystaniem z serwisu zarejestruj się do niego, korzystając z linku pod oknem logowania
• Gdy raz już się zarejestrujesz, ilekroć zechcesz odwiedzić TAURON e-Licznik wystarczy, że zalogujesz się w oknie logowania, wykorzystując ustawione dane

(zobacz dokładne informacje dotyczące zasad poboru zmagazynowanej energii u operatora).

ZASTANAWIASZ SIĘ ILE TO KOSZTUJE??

plug-in-solar-panel-tile-or-slate-kit-zyxh5kydhr.jpg

Szacunkowy koszt wykonani instalacji wynosi 4200-5000 zł netto za 1 kW.Możliwości finansowania:

Teraz gdy w czasie pandemii wielu z nas przestawiło się na pracę z domu, zakup instalacji fotowoltaicznej wydaje się jeszcze bardziej opłacalny. Szczególnie że brak środków nie musi być problemem, skoro wiele banków posiada w ofercie kredyt na fotowoltaikę, na bardzo atrakcyjnych warunkach.

Z kredytu na cele środowiskowe mogą skorzystać zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa. Obecnie banki finansują zarówno instalacje pv prywatne, a także duże inwestycje dla podmiotów gospodarczych oraz dla inwestorów, którzy podejmują działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania zielonej energii.

Zalety kredytu na instalację fotowoltaiczą:

 • Brak wkładu własnego. Kredytowanie 100%;
 • Zazwyczaj niższe oprocentowanie niż w przypadku kredytów gotówkowych
 • Szybka decyzja kredytowa

RRSO kredytów na cele środowiskowe waha się od 6,5% do 14%.Advertisement

Na chwilę obecną atrakcyjną formę kredytowania całej inwestycji oferują banki: PKO SA, PKO BP, ING Bank Śląski, Alior Bank.

 dofinansowanie.jpg

Możesz skorzystać również z dotacji finansowanych przez Państwo – dostępnych jest kilka programów, które pomogą Ci zdobyć środki na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej lub zapewnią zwrot części poniesionych kosztów. Poza Programem Mój Prąd możemy wyróżnić:


"Czyste Powietrze 2023"

Program „Czyste Powietrze”, w ramach którego będzie można ubiegać się o wsparcie przy termomodernizacji i wymianie źródeł ogrzewania, będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Możliwe będzie uzyskanie finansowania na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej – kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych w istniejących budynkach jednorodzinnych.

W ramach Programu możliwe jest ubieganie się o dotację na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w wysokości do 6 000 zł.

Warunkiem uzyskania dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną jest likwidacja źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż (w ramach tego samego wniosku o dofinansowanie) nowego źródła ciepła, którego wymagania techniczne zostały określone w Programie.

Ulga podatkowa:

Zgodnie z rozporządzeniem wchodzącym w życie z dniem 1 stycznia 2019r. (art. 26h ust. 10 o podatku dochodowym od osób fizycznych) możesz skorzystać z ulgi podatkowej na instalację fotowoltaiczną. Wydatki poniesione na działania związane z instalacją fotowoltaiczną można odliczyć od podstawy opodatkowania, podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


 

Umów się z Naszym doradcą, który bezpłatnie przygotuje dla Ciebie ofertę.

 

* Należy pamiętać, że wyliczenia na Naszej stronie są orientacyjne. Założone dane zależne są m.in. od wysokości rachunków płaconych przez Państwa za prąd, terenu na jakim mieszkacie oraz warunków pogodowych.